Brankica Đorđević
Direktor sektora računovodstva

U „NBG Lizing“-u je od 2007. godine.

Od 1979. do 1988. godine bila je zaposlena u „Jugobanci“ Beograd, odakle je prešla u „Jugoimport SDPR“ i od 1990. godine bila finansijski rukovodilac. Godine 1996. se vraća u bankarski sektor, najpre u „Trust“ banku (sada Volksbanka), a zatim 2003. godine prelazi u „Zepter“ banku na radno mesto finansijskog direktora i ostaje do 2007. godine.

Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu.

Stručno se usavršavala na brojnim strukovnim skupovima i poseduje zvanja ovlašćenog računovodje i revizora. Govori engleski i francuski jezik.