Direkcija

Beograd
Zgrada Grawe Osiguranja,
Bulevar Mihajla Pupina 115E
11070 Beograd · Srbija
Telefoni: 011/ 2287 982 · 2288 071 · 2288 074 · 2288 079
Fax: 011/ 2287 984
E-mail: office@otpleasing.rs

Filijala Novi Sad
Trg Slobode 7
21000 Novi Sad · Srbija
Telefon: 021/ 6772 161
Fax: 021/ 6772 160