Milica Perić
Direktor sektora kreditne analize

Od 1994 godine bila je zaposlena u „Agroprom Banci Filijala Beograd“ i „Novoj Banci Filijala Beograd“. Sa pozicije Direktora Sektora poslova sa privredom u „Novoj Banci Filijala Beograd“ 2005 godine prelazi na poziciju Šefa odeljenja kreditne analize kompanije „TBI Leasing“ sve do 2006 godine. Na rukovodećoj poziciji kompanije „NBG Leasing“ nalazi se od samog formiranja (januar, 2006 godine). Od  maja 2014.godine je i član Izvršnog odbora.

Završila je Višu poslovnu školu u Beogradu, diplomske studije „Bankarska analiza“ na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, Union Univerzitet u Beogradu i magistrirala Finansijsko bankarski i poslovni menadžment na Univerzitetu „The School of Management Turin“. Brokersku licencu stekla je 1997. godine. Stručno se usavršavala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Govori engleski jezik.

Majka jedne devojčice.