Beograd, 20.12.2013. – Kompanija NBG Lizing ove godine proslavlja 10 godina svog postojanja u Srbiji. Na vrlo umeren i poseban način svoju reputaciju ova kompanija gradi rezultatima, uslugom i odnosima sa svojim klijentima i partnerima. Strategija NBG Lizinga nije rast po svaku cenu, već očuvanje stabilnosti i profitabilnosti na duži rok. Stalna težnja da brzom, fleksibilnom i efikasnom uslugom i poslovanjem odgovori na turbulenta kretanja na domaćem tržištu dovela su do toga da sa trećim kvartalom ove godine NBG Lizing pokriva preko 8% tržišta uz profit od preko 600.000 eura.

NBG Lizing na svom lageru oduzetih predmeta lizinga tokom 2013. godine beleži svega nekoliko vozila, zahvaljujući veoma striktnim pravilima naplate potraživanja ali i kvalitetu svojih klijenata. Već godinama ova kompanija uspeva da održi stopu naplate potraživanja tokom jednog meseca, na nivou od skoro 80%, što ujedno predstavlja i najveći izazov u kriznim vremenima.
Dugogodisnja strateška partnerstva sa dobavljačima automobila, otvaranje novih kanala prodaje poljoprivredne opreme uz jasno postavljene ciljeve, polazne su osnove koje kompaniji NBG Lizing daju mogućnost da i u doba ekonomske krize beleži zadovoljavajući plasman u nove poslove i konstantnu profitabilnost. Ovakva profitabilnost ne bi bila moguća da nije svesrdnog zalaganja svih zaposlenih, striktne kontrole troškova, adekvatne kreditne politike i aktivne prodaje koja se bazira ne vezivanju za klijente i praćenje njihovih potreba za dodatnim investicijama.

Kada je reč o planovima i poslovanju NBG Lizinga, Silvana Tričković, predsednica Izvršnog odbora ističe: „Strategija NBG Lizinga nije rast po svaku cenu, već očuvanje stabilnosti i profitabilnosti na duži rok. Ovako postavljeni ciljevi s jedne strane i tržišna dešavanja sa druge zahtevaju stalnu budnost, brzo reagovanje i prilagođavanje, kontrolu naplate potraživanja, očuvanje kvaliteta portfolija i konzervativnu kreditnu politiku uz jasnu fokusiranost na zadovoljstvo klijenata i pružanje najbolje usluge tržištu. Zadatak nije lak, ali tim NBG Lizinga već 10 godina prati jasan kurs i za sada odoleva brojnim izazovima i preprekama.“

Poseban pristup društvenoj odgovornosti

Kompanija NBG Lizing godinama unazad pažljivo bira i ulaže u one kojima je pomoć najpotrebnija. Preko Fonda „Mesta u srcu“, kompanija je pomogla projekat „Radost mladih Roma“ udruženja građana „Tračak nade“ iz Ljiga koji je za cilj imao izgradnju prvog igrališta za decu od 1300m2. Uz finansijsku pomoć NBG Lizinga izgrađen je sportski teren i park za decu. Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku iz Kruševca, čija je budućnost bila ozbiljno ugrožena, zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije NBG Lizing već dve godine funkcioniše i pruža mladima besplatan sociopsihološki i pedagoški tretman stručnjaka. Svratište za decu, koje je pod pokroviteljstvom Centra za integraciju mladih, je od tima ove kompanije posebno bilo pomognuto sredstvima za obrazovanje i radno osposobljavanje troje štićenika Svratišta sa ciljem da se lakše uključe i zajednicu i sebi povećaju šansu za zapošljavanjem ali i donacijama u vidu odeće, školskog pribora i slatkiša koji su zaposleni inicirali. Kompanija je učestvovala u nacionalnoj akciji “Bitka za bebe” donirajući inkubator bolnici u Višegradskoj a podrška najmlađima, pokreće odgovornost komanije i nove planove koji će se realizovati u sličnom smeru u narednoj godini.