„Ideja o osnivanju Svratišta za decu je prvenstveno ideja dece i predstavlja odgovor na pitanje koje im je postavljeno: Šta vam je sada najpotrebnije…?“ ističu gotovo uvek u Centru za intergraciju mladih.

Kompanija NBG Leasing prepoznala je potrebu nezbrinutih mladih i nakon ulaganja u njihovo obrazovanje kroz program za radno osposobljavanje tri štićenika Svratišta, donacija računara, odeće, školskog pribora i slatkiša nastavila sa društveno odgovornim angažmanom.

Zaposleni kompanije NBG Leasing, početak 2014-te godine obeležili su humanim gestom koji sada već postaje dobra praksa unutar kompanije a tiče se pomoći deci bez roditeljskog staranja i prebivališta. Nastavak donacije u vidu garderobe i hrane za beogradsko Svratište po četvrti put, inicijativa je tima ove kompanije. U Svratištu trenutno pomoć očekuje više od 400 ugroženih korisnika. Kao i prethodnih godina, kompanija NBG Leasing nastavlja da aktivno doprinosi održivosti ovog Centra za decu. Svratište je danas ključna podrška u sigurnom odrastanju preko 150 maloletnika. Deca koja dolaze u Svratište su odlučila da svako jutro krenu u školu umesto na raskrsnicu i ulicu. Ova deca odraslima daju još jednu šansu da brinu o njima.

Kao i do sada tim kompanije NBG Lizing je rešio da ih ne izneveri i da obezbedi podršku koja je ovoj deci potrebna.