Potrebna dokumentacija za procenu
boniteta klijenta

Dokumentacija za
fizička lica


a
dokumenta

Neophodne obrasce u PDF formatu možete preuzeti ovde.

PREUZMI

Dokumentacija za
pravna lica


adokumenta

Neophodne obrasce u PDF formatu možete preuzeti ovde.

PREUZMI

Dokumentacija za preduzetnike
koji plaćaju porez paušalno


adokumenta

Neophodne obrasce u PDF formatu možete preuzeti ovde.

PREUZMI

Dokumentacija za preduzetnike
koji plaćaju porez po realizaciji


adokumenta

Neophodne obrasce u PDF formatu možete preuzeti ovde.

PREUZMI

Dokumentacija za poljoprivrednike


adokumenta

Neophodne obrasce u PDF formatu možete preuzeti ovde.

PREUZMI