Šta je finansijski lizing?

Finansijski lizing je oblik kreditnog aranžmana koji podrazumeva postojanje tri učesnika:

 • primalac lizinga
 • davalac lizinga
 • isporučilac

Davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom lizinga tokom perioda trajanja lizing ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate.

 Na teritoriji Srbije finansijski lizing je pravno regulisan Zakonom o finansijskom lizingu.

Osnovne prednosti finansijskog lizinga

 • ekonomski vlasnik predmeta lizinga je primalac lizinga
  (korisnik lizinga amortizuje predmet lizinga)
 • jednostavnije obezbeđenje opreme ili automobila
 • jednostavniji ulazak u nove poslovne poduhvate

Brže do cilja!

Put do odobrenja lizinga je po pravilu kraći nego kod odobrenja kredita i drugih oblika finansiranja.

Postupak zaključenja ugovora o finansijskom lizingu vrlo je jednostavan i brz, nije uslovljen dodatnim osiguranjima koja postoje kod kredita i odvija se u sledećim fazama:

 

 • Birate predmet lizinga kod proizvođača, prodavca ili ovlašćenog lica
 • Predajete zahtev za odobrenje lizinga i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
 • Nakon odobrenja finansiranja potpisujete ugovor, uplaćujete učešće i predajete sredstva obezbeđenja plaćanja
 • Preuzimate na korišćenje predmet lizinga
KONTAKT