NBG lizing će nastaviti sa stalnom brigom i pomoći za stanovništvo na području ugoženom poplavama.

Na inicijativu svih zaposlenih u kompaniji NBG Lizing, jednom nedeljno, organizovaće se sakupljanje i isporučivanje pomoći kolektivnim centrima odnosno drugim prioritetnim lokacijama u skladu sa stanjem na terenu.

Našim angažovanjem bićemo, kao i uvek kada je to potrebno, uz ljude sa ugroženih područja a humanitarna akcija će trajati sve dok za to bude postojala potreba.