Beograd, 08. januar 2013. – Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku iz Kruševca, čija je budućnost bila ozbiljno ugrožena, zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije NBG Lizing, nastaviće da i u 2013. godini mladima sa problematičnim ponašanjem pruža besplatan sociopsihološki i pedagoški tretman stručnjaka. Jedinstvena usluga u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, iako priznata kao primer dobre prakse od strane svih relevantnih institucija i više puta nagrađivana za postignute rezultate, krajem 2011. godine ostala je bez finansijske podrške grada.

Korisnici usluga Centra su pre svega krivično neodgovorna deca sa problemima u ponašanju i maloletni učinioci krivičnih dela, kojima su pravosudni organi izrekli neku od vaspitnih mera otvorene zaštite ili vaspitni nalog. Do sada, kroz programe dnevnog boravka je prošlo 72 korisnika, od kojih je 23 uključeno u 2012. godini, a samo u protekloj godini, stručnjaci Centra su pružili preko 420 intervencija (usluga).