Predstavnici NBG Leasing prisustvovali su prvom Kongresu evropskih menadžera održanom 6. i 7. juna u Budvi u Crnoj Gori. Preko 300 menadžera iz 20 država EU i jugoistočne Evrope razmenjivali su svoja mišljenja vezano za standarde kvaliteta menadžmenta i izazove liderstva.

Kongresu su prisustvovali Silvana Tričković, Generalni direktor i Predsednik izvršnog odbora NBG Leasing-a, Aleksandar Milanović, Direktor odeljenja za prodaju motornih vozila i MIlica Perić, Direktor sektora kreditne analize.