NBG Leasing podržao Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku.

Na svečanosti održanoj 11. Oktobra 2011. u Skupštini grada Beograda Fond Mesta u srcu dodelio je novčane nagrade organizacijama koje su u 2010. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama. Kompanija NBG Leasing uključila se u akciju i sa 200.000 dinara nagradila drugoplasirano udruženje “Korak Napred” iz Kruševca sa projektom Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku.

Mi skrećemo pažnju na važnost građanskog aktivizma, na doprinos lokalnoj zajednici i društvu u celini. Volonterskim radom građana podržanim od strane privrednika i lokalnih vlasti mogu se postići značajni koraci koji vode ostvarenju velikih ciljeva. Uspešna lokalna samouprava stvara i ambijent u kojima građani efikasno realizuju svoja prava da učestvuju u procesu donošenja odluka i daju doprinos razvoju lokalne zajednice u šta mi verujemo. Projekat koji je NBG leasing nagradio ukazuje na važnost integracije svih društevenih grupa pogotovo rizičnih da prepoznaju sebe u nekom novom, boljem svetlu sa svim svojim potencijalima”, izjavila je Silvana Tričković, izvršna direktorka kompanije NBG leasing.

Osnovni cilj projekta udruženja “Korak napred” je organizovanje Centra za dnevni boravak koji doprinosi razvoju sistema primarne i sekundarne prevencije dece u riziku i mladih s poremećajima u ponašanju. Realizacija projektnih aktivnosti započeta je paralelnom aktivnšću na organizovanju usluge, adaptaciji i opremanju prostora u centru grada, edukaciji profesionalaca iza saradničkih institucija i doslednoj primeni procedura i programa zaštite. Rad sa korisnicima je metodološki prilagođen njihovim potrebama kroz individualni i grupni rad.