Uslovi finansiranja
za nova vozila


Putnička vozila


Period finansiranja:

24-60 meseci


Učešće:
Za fizička lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)

Za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)


Troškovi obrade zahteva:

1,1%

KONTAKT

Komercijalna vozila


Period finansiranja:

24-60 meseci


Učešće:
Za fizička lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)

Za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)


Troškovi obrade zahteva:

1,1%

KONTAKT

Obezbeđenje plaćanja

Pravna lica:

  • Menice primaoca lizinga
  • Kasko osiguranje koje glasi na OTP Leasing

Fizička lica:

  • Menice primaoca lizinga
  • Kasko osiguranje koje glasi na OTP Leasinga
  • Administrativna zabrana primaoca lizinga
  • Zbir ugovorene lizing rate, potroščke korpe, drugih kreditnih obaveza i obaveza po lizingu fizičkog lica ne može biti veći od 80% ukupnih redovnih prihoda tog lica.

Preduzetnici:

  • Menice primaoca lizinga i vlasnika preduzetničke radnje
  • Kasko osiguranje koje glasi na OTP Lizing
KONTAKT