O OTP grupi

Kao najznačajniji  igrač na bankarskom tržištu u Mađarskoj i Centralnoj Evropi, OTP grupa pruža izuzetno kvalitetne finansijske usluge za skoro 14,5 miliona klijenata u devet zemalja.

Od svog osnivanja 1949. godine, kompanija je prerasla u univerzalnog pružaoca finansijskih usluga. National Savings Bank je 1990. godine postala javna kompanija sa osnovnim kapitalom od 23 milijarde HUF. Njeno ime je promenjeno u National Savings and Commercial Bank. Nakon toga, nebankarske aktivnosti su bile odvojene od banke, zajedno sa svojim pratećim organizacionim jedinicama.

Privatizacija OTP banke počela je 1995. godine. Kao rezultat tri javne ponude zajedno sa listingom akcija banke na Budimpeštanskoj berzi, državno vlasništvo u banci se smanjilo na pojedinačnu preferenciju glasanja. Trenutno, banku karakteriše vlasništvo uglavnom privatnih i institucionalnih (finansijskih) investitora. Poslednjih godina, OTP banka je završila nekoliko akvizicija, čineći sebe ključnim igračem u regionu. Pored Mađarske, OTP Grupa trenutno posluje u osam zemalja regiona: Bugarska (DSK banka), Hrvatska (OTP banka Hrvatska, Splitska banka), Rumunija (OTP banka Rumunija), Srbija (OTP banka Srbija, Vojvođanska banka), Slovačka OTP Banka Slovensko), Ukrajina (OTP Bank AD), Crna Gora (Crnogorska komercijalna banka) i Rusija (OAO OTP banka).

Nastavak rasta i ekspanzije banke značajno je doprineo uspešnom i efikasnom poslovanju ove bankarske grupe koja nudi usluge najvišeg kvaliteta stanovništvu i institucionalnim klijentima. OTP grupu u Srbiji čine Vojvođanska banka i OTP banka, kao i njihove povezane kompanije. Očekuje se da će spajanje dve banke biti završeno 2019. godine.