Iza NBG Leasing-a je još jedna uspešna godina. Naša kompanija je i u 2014. uspela da se izbori za još veće tržišno učešće uz porast profitabilnosti, što je potvrda ispravne poslovne procene o tome koji privredni sektori u vremenima krize imaju najveću perspektivu.

U prethodnoj godini profilisali smo se kao lider na tržištu poljoprivredne opreme, na kome je zabeležen najveći pojedinačni rast. Izuzetan uspeh doneo je sa sobom tržišno učešće od čak 22%. NBG Leasing je uspeo da ostvari rast i u sektoru teretnih vozila, pa je kraj 2014. godine završio sa učešćem od oko 10% na srpskom tržištu. Na veoma atraktivnom lizing tržištu novih i polovnih vozila, svrstavamo se među pet vodećih firmi, a za to je zaslužno tržišno učešće od približno 10%.

NBG Leasing je u prethodnoj godini nesumnjivo ostvario odlične poslovne rezultate, a uvereni smo da znamo gde leže razlozi uspeha. Prilagođavanje zahtevima tržištu u krizi, kao odlika fleksibilnosti u poslovanju, je najznačajniji razlog, uz neprekidno inoviranje lizing proizvoda i usluga. Naravno, korisnicima naših usluga veoma je važna i logistička podrška, koja se kreće od osiguranja, preko registracije vozila, ali i održavanja i jačanja veza sa pouzdanim dobavljačima i proizvođačima.