Reč stručnjaka – Silvana Tričković, direktorka kompanije NBG Leasing

10.03.2017. godina

I pored činjenice da je šest od ukupno šesnaest lizing kompanija na tržištu Srbije prestalo sa novom produkcijom, ukupno lizing tržište beleži rast od od 40 milion Eura u poredjenju sa  2015 godinom. Ukupna vrednost novozaključenih ugovora porasla je u segmentu putničkih vozila, komercijalnog i teretnog programa kao i u segmentu mašina i opreme.

Kombinovanim poslovnim pristupom koji podrazumeva inovativnost, prilagođavanje naše kompanije originalnim poslovnim idejama, odnosno malim i srednjim preduzećima i poljoprivredi, ali istovremeno i konzervativnim pristupom, koji se zasniva na sigurnim, nisko rizičnim i odgovornim plasmanima, NBG Leasing je i u 2016, uprkos izazovima, nastavio kao i prethodnih godina da ostvaruje rast.

U godini koja je za nama vrednost našeg portfolia porasla je za 18%, na 55 miliona evra, ostvarena je profitabilnost veća za 52%  nego u 2015. godini.

Stabilan i kontinuiran rast omogućio nam je da se poznata i renomirana imena auto moto industrije, Mercedes Benz, Hyndai, Harley Davidson, i dalje budu deo naše ponude, kao i da nastavimo saradnju sa liderima u oblasti poljoprivredne mehanizacije (kompanija Class). U segmentu poljoprivredne mehanizacije zauzeli smo prvo mesto sa tržišnim učešćem od 30,80%, a u putničkom programu prisutni smo sa tržišnim učešćem od 12,03%, čime smo se našli na četvrtom mestu.

Verujemo da je konstantno ulaganje takođe jedan od elemenata neophodnih za uspeha tako da u narednoj godini planiramo rast portfolija u vrednosti od 12 miliona eura.

Poslovna strategija NBG Leasing-a se od samog početka oslanjala na racionalno vrednovanje finansijskih instrumenata, što se može nazvati “konzervativnim pristupom”, a pravi naziv za to je odgovorno poslovanje.

Kombinovanim pristupom, primenom inovativnih rešenja i odgovornih odluka iz godine u godinu rastemo i to nam je omogućilo stabilnost uprkos globalnoj ekonomskoj neizvesnosti sa kojom se susreću ne samo kompanije već i države.