Poštovani,

Od 1. decembra 2017. godine, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: OTP banka Srbija), član OTP Grupe preuzela je 100% vlasništvo Vojvođanske banke a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Vojvođanska banka) i NBG Lizing d.o.o.. Ovaj događaj predstavlja početak stvaranja jake bankarske institucije koja nudi široku paletu unapređenih finansijskih proizvoda i usluga.

OTP Grupa nudi univerzalne, visokokvalitetne finansijske usluge za skoro 14,5 miliona klijenata u devet zemalja kroz mrežu od oko 1.400 filijala, ATM mrežu i najsavremenije elektronske kanale. OTP Bank Plc. (matična banka OTP Grupe) je najveća i najjača finansijska institucija u Mađarskoj i dominantni regionalni igrač na tržištu Centralne i Istočne Evrope.

Nakon integracije OTP banke Srbija i Vojvođanske banke, integrisana banka će biti sedma u Srbiji po veličini aktive i banka po veličini i broju mreže filijala i obuhvataće preko 5% ukupnog finansijskog tržišta,dok ćemo u lizingu nastaviti uspešan rast i razvoj svojih prizvoda.

Imajući u vidu da je sticanjem udela u davaocu lizinga NBG Lizing d.o.o. OTP Grupa odlučila da promeni naziv kompanije, sproveli smo potrebne radnje registracije novog naziva koji sada i zvanično glasi OTP Lizing d.o.o. Shodno tome, promenili smo i e-mail adrese tako da nam mailove možete slati na adresu @otpleasing.rs uz napomenu da ćemo e-mailove sa adrese @otpleasing.rs primati do 31. marta 2018. Godine.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na naše kontakt telefone 011/2288071, 011/2288074, 011/2288079, 011/2287982 odnosno mail office@otpleasing.rs.

Zahvaljujemo Vam se što ste naš verni klijent i uvereni smo da ćemo nastaviti da pružamo još bolju uslugu i ispunimo Vaša očekivanja.

S poštovanjem,
Predsednik Izvršnog odbora,
Silvana Tričković