Tarifnik usluga OTP Lizinga d.o.o.
U primeni od 27. 12. 2017.