Zastupanje u osiguranju

OTP lizing se u okviru svoje osnovne delatnosti bavi i dopunskom delatnosti zastupanja u osiguranju po rešenju Narodne Banke Srbije broj 2262 od 01.04.2016.

OTP lizing zastupa sledeća društva za osiguranje:

  • Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
  • Globos osiguranje a.d.o. Beograd
  • DDOR osiguranje a.d.o. Novi Sad
  • Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
  • Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd
  • Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd
  • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Triglav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Grawe osiguranje a.d.o. Beograd
  • Sava osiguranje a.d.o. Beograd

U skladu sa zakonskim odredbama, ovde možete preuzeti i informaciju koju pre zaključenja ugovora o osiguranju OTP lizing daje ugovaraču osiguranja, sa navedenim podacima o načinu podnošenja prigovora društvu za osiguranje, obaveznom sadržaju tog prigovora i roku za dostavljanje odgovora na navode iz tog prigovora.

Informacija za
ugovarača osiguranja


adokumenta

Preuzmite neophodne obrasce u PDF formatu.

PREUZMI